Privatlivspolitik 

Jævnfør den nye EU-persondataforordning skal Klinik Ferendeles som virksomhed oplyse vores kunder om hvilke oplysninger vi har registreret om dem samt hvorledes vi behandler og opbevarer disse oplysninger. 

Herunder vil vi gennemgå hvordan personoplysninger håndteres hos Klinik Ferendeles. 

Du accepterer nedenstående privatlivspolitik når du benytter www.klinikf.dk.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Klinik Ferendeles behandler dine oplysninger i forbindelse med ydelser hos www.klinikf.dk. 

Dataansvarlig

Den juridiske ansvarlige enhed for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Klinik Ferendeles – CVR-nummer: 38409484

Adresse:

Faaborgvej 25

5854 Gislev

Telefon: +45 61 60 10 79

E-mail: stefanie@klinikf.dk

Beskrivelse af behandlingen

Booking og køb af behandlinger, sessioner og undervisning hos Klinik Ferendeles indebærer administration og anvendelse af dine personoplysninger for mest optimale og korrekte sammensætning af behandling/forløb.

Almindelige personoplysninger 

Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, helbredsforhold, sygdomme, medicin, kostvaner, søvnvaner, smerter, lidelser, gener, alkoholvaner, rygevaner, motionsvaner, civilstatus, job- og uddannelsesmæssig baggrund.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig som kunde.

Behandlingsgrundlag 

Hos Klinik Ferendeles behandler vi kun de oplysninger der er absolut nødvendige for at kunne tilrettelægge og tilbyde de relevante behandlinger, ydelser og forløb til den enkelte kunde.  

Modtagere 

Klinik Ferendeles deler ikke din oplysninger med andre end nuværende ansatte i Klinik Ferendeles.

Opbevaring 

Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de nævnte formål.

Stamoplysninger om dig som kunde opbevares så længe der eksistere et kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør af sidste behandling.

Oplysninger om dine transaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af din rettigheder ved at kontakte stefanie@klinikf.dk eller tlf. 61 60 10 79.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

Vil du læse mere om GDPR – den nye persondataforordning. 

Læs mere: http://www.gdpr.dk/index.php/http-gdpr-dk

 

Nedenfor findes samtykkeerklæring som skal udfyldes inden behandling startes op. 

Klinik Ferendeles sørger naturligvis for at have denne erklæring tilgængelig inden personoplysninger indsamles og inden behandling igangsættes. 

Se samtykkeerklæring her: Samtykkeerklæring skabelon

 

Senest opdateret: 14. februar 2020